...κάθε τόσο μπορείς να ζωγραφίζεις πάνω του ότι θέλεις εσύ και έτσι έχεις συνεχώς έναν διαφορετικό πίνακα....!!

13

Έχεις ποτέ σκεφτεί να τοποθετήσεις έναν μαυροπίνακα σε κάποιο σημείο του σπιτιού σου;

Ένα είναι το σίγουρο, ότι θα αλλάξει μεμιάς την εικόνα του δωματίου χωρίς μεγάλη προσπάθεια!

Και το καλό ξέρεις ποιο είναι; Ότι κάθε τόσο μπορείς να ζωγραφίζεις πάνω του ότι θέλεις εσύ και έτσι έχεις συνεχώς έναν διαφορετικό πίνακα….!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14

Τί λες;;

Ε.