Σε αυτή την λίγο πιο ανθρώπινη Αθήνα.

6

16 Νοεμβρίου σήμερα. Ένας μήνας & κάτι για τα Χριστούγεννα.

Λίγο αυτό, λίγο τα τελευταία γεγονότα στην πρωτεύουσα είπα να θυμίσω στους “μεγάλους” και να μάθουν οι “μικροί” πως ήταν τα Χριστούγεννα σε μια άλλη Αθήνα. Σε αυτή την λίγο πιο ανθρώπινη Αθήνα.2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13